Enable JavaScript to visit this website.
Et nytt legemiddel…
!Intro
Jeg skal starte med et nytt legemiddel. Hva bør jeg gjøre?
01 Start
Når kan jeg forvente bedring?
02 OMSORG
Jeg føler meg mye bedre nå. Må jeg fortsette behandlingen?
03 MOTIVERE
Hvor kan jeg finne informasjon om legemidlet mitt?
04 VEILEDE
Hvem kan jeg snakke med om behandlingen min?
05 DIALOG

Klikk på de fem ulike trinnene over og finn ut hvordan du kan kommunisere
mer effektivt og tilby veiledning gjennom hele behandlingen.

Les mer nedenfor

Legemidler kan både forebygge og helbrede
sykdom - dersom de brukes riktig

Manglende etterlevelse av legemidler er et globalt helseproblem, spesielt ved behandling av kronisk sykdom. Det er mye å forholde seg til ved en ny diagnose. Pasienter vil måtte gjøre seg kjent med behandlingen, håndtere bivirkninger, og endre vaner ved langvarig bruk.

Hvis du kjenner kunden, kan du bedre forstå hva som kan påvirke hans eller hennes etterlevelse til det bedre. Vi har satt sammen et program som kan gi deg tips til hvordan du kan bidra i de ulike stadiene i legemiddelbehandlingen.

Hvorfor er god etterlevelse viktig?

Manglende etterlevelse er kjent som en av de viktigste grunner til behandlingssvikt. 

Det er estimert at opptil halvparten av pasienter som står på kronisk behandling ikke følger behandlingen som forskrevet1.

Farmasøyter kan gi veiledning i hvordan legemidler skal brukes, hvilke bivirkninger man kan forvente og hva man eventuelt kan gjøre for å redusere risikoen for bivirkninger. Farmasøyter kan også motivere til å stå i behandlingen, og bidra med hjelpemidler som kan gjøre det lettere å huske og ta legemidlene. Alt dette kan bidra til bedre etterlevelse.

De små tingene kan utgjøre en forskjell

Vi fokuserer på etterlevelse og hva du kan gjøre i din rolle som farmasøyt. Det er identifisert mer enn 100 faktorer som har innvirkning på etterlevelse. Du kan ikke løse alt, men du kan gjøre små ting som kan bidra til riktig legemiddelbruk. Vi håper vi kan gi deg noen nyttige tips. 

Eksempler på manglende etterlevelse2

  • Pasienten tar mer eller mindre av et legemiddel enn forskrevet
  • Paisenten henter ikke ut legemidlet på apoteket
  • Pasienten slutter med legemidlet før behandlingen er fullført
  • Pasienten tar legemidlet på feil tidspunkt

Hva betyr "compliance" og "adherence"?

I Norge brukes ofte begrepet «etterlevelse», men på engelsk kan man ofte se to begrep med litt ulik betydning; «adherence» og «compliance».

«Compliance» er definert som i hvilken grad pasienten følger legens anbefaling. Begrepet impliserer at pasienten passivt følger legens anbefaling, og det er ingen forutsetning om enighet mellom pasient og lege. «Adherence» er definert som i hvilken grad pasienten følger legens og pasientens felles enighet om behandlingen, og impliserer en mer aktiv tilslutning fra pasienten.  

Forskningsstudier

Les mer om utfordringer ved dårlig etterlevelse i forskningsstudier som er gjort på dette temaet.

Interventions for enhancing medication adherence

Hensikten med denne Cochrane-studien er å se på effekt av intervensjoner for å bedre pasienters etterlevelse. Både effekt på legemiddeletterlevelse og kliniske utfall ble vurdert.

LES MER

Adherence to long-term therapies: evidence for action

Denne rapporten fra WHO gir en oppsummering av konsekvensene av dårlig etterlevelse for helse og økonomi, og diskuterer også tilgjengelige muligheter for å forbedre etterlevelse.

LES MER
GÅ TIL ØVERST PÅ SIDENFØRSTE TRINN - START