Enable JavaScript to visit this website.
Care
02

Vis omsorg og forbered kunden på de første ukene

Vis omsorg og bidra til at kunden får god hjelp ved oppstart av et nytt legemiddel. 

De første ukene på et nytt legemiddel kan være utfordrende. Mange kan oppleve bivirkninger, og det kan ta tid før man opplever effekt av legemidlet. Det kan være lett å gi opp i denne perioden, spesielt dersom man ikke er forberedt på hva som kommer. Kunden bør gjøres oppmerksom på at det kan ta tid å venne seg til et nytt legemiddel.

Informer kundene om hva som kan forventes de første ukene.  

Effekt:

Avhengig av legemiddel og pasient, kan symptomene lindres enten umiddelbart, etter noen få dager, uker eller enda lengre. For noen legemidler er det sannsynlig at pasienten ikke vil oppleve noen endringer, selv om legemidlet har begynt å virke.
Informer kundene om hva de kan forvente fra det aktuelle legemidlet. 

Bivirkninger:

Forbered kunden ved å gi nyttig informasjon om hvordan legemidlet kan påvirke dem, hvilke bivirkninger som er vanligst, og om noe kan gjøres for å lindre dem.

Listen over bivirkninger som står på pakningsvedlegget kan føre til bekymring. Informer gjerne om at ikke alle opplever bivirkninger.

Bivirkninger er stort sett milde til moderate, og kan forsvinne etter en tid. Hvis bivirkningene fortsetter å være plagsomme, bør kunden rådes til å ikke avslutte behandlingen før de har snakket med  farmasøyt eller lege.
 

Det kan ta tid å venne seg til en ny behandling. Bidra til at kunden er forberedt på det som venter dem.

Tilby:

  1. Informasjon om når de kan forvente effekt av legemidlet
     
  2. Informasjon om mulige bivirkninger og om det er mulig å gjøre noe for å lindre dem