Enable JavaScript to visit this website.
Get your patients started today
01

Hjelp kunden med å starte behandlingen

Hjelp kunden i gang
med behandlingen

Råd eller instruksjoner om hvordan legemidler skal brukes kan ofte misforstås eller glemmes. Som farmasøyt kan du spille en viktig rolle. Du har muligheten til å tilby ekstra informasjon, samt rette opp i feilaktige oppfattelser som kunden kan ha om legemidlet og hvordan det skal brukes. 

Det er ikke alle som helt har forstått hvorfor de har fått resept på et nytt legemiddel, eller hvordan de skal ta legemidlet. Hjelp kunden i gang med behandlingen ved å kommunisere på en effektiv måte. Bruk muntlig og skriftlig informasjon, tegninger eller andre hjelpemidler som kan hjelpe kunden med å forstå. Bruk åpne spørsmål og vær støttende og fordomsfri.

Bidra til at kunden vet nok om legemidlet til å komme i gang med behandlingen.

 1. Finn ut om de vet hva legemidlet er for og hvordan de skal ta det. Still spørsmål som:
  • Hvilken type informasjon fikk du fra legen din?
  • Hva fortalte legen om legemidlet?
    
 2. Gi informasjon basert på pasientens respons. Sørg for at pasienten vet:
  • Hvorfor vedkommende bør ta legemidlet
  • Hvordan de tar det (f.eks. med eller uten mat, hvor mange ganger i løpet av dagen)
    
 3. Rett opp i eventuelle misforståelser.

Legemiddelkalender

Legemiddelkalenderen kan hjelpe til med å holde oversikt over legemiddelbruk og etterlevelse. Kalenderen kan også brukes som et hjelpemiddel og utgangspunkt for samtale med lege, farmasøyt eller annet helsepersonell om behandling. Last ned, skriv ut og gi til kunden.

Download