Enable JavaScript to visit this website.
Guide
04

Vis kunden gode informasjonskilder

Vis kundene hvor de kan finne pålitelig legemiddelinformasjon

Internett blir i stadig større grad benyttet til å finne informasjon om sykdommer eller legemidler. Venner og familie kan også tilby råd basert på deres egen overbevisning om et legemiddel. Denne typen råd er subjektive og bør ikke anses som pålitelig informasjon

 

Vis hvor kunden kan finne pålitelige kilder med medisinsk informasjon. En god kilde er vitenskapelig basert og gir balansert og objektiv informasjon.

Eksempler på gode informasjonskilder: 

Pfizer har en medisinsk informasjonstjeneste som svarer på alle spørsmål knyttet til legemidler fra Pfizer. Tjenesten besvarer ikke spørsmål knyttet til behandling av enkeltpasienter.

For å få nøyaktig og oppdatert informasjon om et legemiddel bør kunden rådes til å spørre deg eller be om veiledning fra legen sin. 

Vis kunden til gode informasjonskilder.

Spør kunden:

"Har du noen spørsmål om behandlingen?"
(Husk: det finnes ingen dumme spørsmål).

Tilby: Informasjon om hvor de kan finne pålitelig informasjon om legemiddel eller sykdom. F.eks. pasientbrosjyre, apotekets nettside.

For nøyaktig og oppdatert informasjon om et legemiddel, bør pasienten oppfordres til å rette spørsmålet til deg eller legen.

Har du spørsmål om et legemiddel fra Pfizer?

Besøk siden til Pfizer Medisinsk Informasjon, en nettside beregnet for helsepersonell hvor du kan søke etter medisinsk informasjon om legemidler fra Pfizer eller komme i kontakt med vår medisinske informasjonstjeneste via epost eller telefon.

LES MER