Enable JavaScript to visit this website.
Encourage
03

Motiver kunden til å stå i behandling

Motiver kundene dine til å stå i behandling  

Manglende etterlevelse er et stort problem. Mange tar legemidlene sine feil, eller avslutter behandlingen for tidlig. Noen årsaker til dette kan være forglemmelse, manglende tro på at legemidlet virker, frykt for bivirkninger eller problemer med å ta legemidlet. 

Som farmasøyt kan du oppfordre kundene til å fortsette behandlingen.

Spør hvordan det går. Finn ut om kunden har spørsmål og tilby støtte til å håndtere eventuelle problemer.

Det første du kan gjøre for å sette fokus på etterlevelse, er å få kundene til å snakke om sin behandling. Nyttige spørsmål kan være:

 • Hvordan husker du å ta medisinen din?
 • Hvordan vet du om du har glemt én eller flere doser?

Vær gjerne åpen om at det kan være lett å glemme en dose av og til, og vektlegg deretter viktigheten av å bruke legemidlet riktig for å oppnå full effekt.

Fortell om ulike verktøy som kan bedre etterlevelse og hvordan disse kan brukes. For noen kan en app være nyttig, andre vil foretrekke en enkel pilleboks eller et doseringsbrett.

Hjelp kunden til å stå i behandling, og til å bruke legemidlene riktig.

 1. Finn ut om de har spørsmål. Still åpne spørsmål som:
  - «Hvordan går det med behandlingen din?»

  Tilby: Informasjon om hvor viktig det er å fortsette behandlingen og forsøk å finn en løsning på eventuelle problemer.
   
 2. Finn ut om de strever med å huske og ta legemidlet. Still åpne spørsmål som "Hvordan husker du å ta medisinen din?", "Hvordan kan du vite om du har glemt én eller flere doser?"

  Tilby: Verktøy som hjelper dem å huske og ta medisinen sin.

Verktøy: 

Manuelle: Doseringsbrett 

Kalender: Opprett en personlig dagbok/kalender  

Digitale: Apper, alarmer eller påminnelser
 

Fakta om etterlevelse

Vil du vite mer om etterlevelse? Vi har samlet noen nyttige fakta. Lær mer om konsekvensene av dårlig etterlevelse og intervensjoner som kan bidra til bedre etterlevelse.

Download